Omvärldsbevakning v 3

Internationellt om smartare regering, design och arbetssätt för innovation samt svenska nyheter bl a om krav på tech-bolag, datadelning och stöd till ny teknik.

Omvärldsbevakning v 51

Internationellt samarbete kring innovationsregler och digitalisering, säker AI genom standardisering och internet håller måttet - exempel från årets sista spaning.

Omvärldsbevakning v 49

Upprop för god teknik, etisk datahantering och en hel del om AI i veckans bevakning från Komet som också ger perspektiv på hur samhället ska rusta för framtiden.

Omvärldsbevakning v43

Lagar på datorns språk, Europa enas om molntjänster och ny teknik för effektivare regelarbete är tre exempel från veckas bevakning. Dessutom tips på seriebok om ansvarsfull datahantering.

Omvärldsbevakning v41

Diskussion om försöksverksamhet och regelverk som moderniseras till följd av teknikutveckling. Exempel från veckans bevakning, som också tar upp om etik kan vara lika viktigt som finansiering.