På denna sida hittar du Komets publikationer.

Komet beskriver är en rapport som beskriver kunskapsläget i en viss fråga eller redogör för resultat av utredningsarbetet.

Komet informerar är ett informationsblad som sammanfattar en rapport eller ger en överblick kring en viss fråga.

Komet kommenterar är en sammanfattning av en internationell rapport med kommentarer av Komets sekretariat.

DatumRubrikEtiketterInnehåll
2023/01/31Komets slutbetänkande – Förnya taktiken i takt med teknikenDen 13 december lämnade Komet över sitt betänkande till regeringen genom Sara Modig och Natasa …2023-01-31 13:00:01
2022/09/22Modell för innovativ förvaltningVad innebär det att förvaltningen är innovativ och hur bör vi jobba för att skapa …2022-09-22 10:44:26
2022/05/09Förmåga till innovation inom offentlig sektorOECD har tagit fram ett policyramverk till stöd för att analysera förutsättningar för innovation inom …2022-05-09 08:23:06
2022/04/07Publikationer de tre första årenKomet har utarbetat nästan sjuttio kunskapsunderlag inom en rad olika områden. Här får du en …2022-04-07 16:07:37
2022/04/06Utmaningar i policyarbetePolicyarbete är centralt för att bemöta samhällsförändringar. Samtidigt finns utmaningar. Modeller, verktyg och riktlinjer behövs …2022-04-06 14:09:07
2022/03/16Korrekt datadelning via digital mellanhandEn viktig uppgift för beslutsfattare är att framtidssäkra förvaltning och regelverk för datadelning, enligt World …2022-03-16 16:47:19
2022/02/16Globala risker inför år 2022Beroendet av digitala system har förändrat våra samhällen i grunden, bland annat ökar hoten inom …2022-02-16 16:51:34
2022/01/31Arbete med etik och ny teknik inom EUAmbitiös och vågad etik som inte duckar för svåra frågor behövs för att möta teknikutvecklingens …2022-01-31 16:29:34
2022/01/12Regulatoriska försök i LettlandNya riktlinjer ska inspirera till försök i Lettland, där ambitionen är att i framtiden tillämpa …2022-01-12 07:37:54
2022/01/03Tio viktiga teknikområden inför 2022Inför år 2022 spanar vi på teknik med stor framtida inverkan. På tio-i-topp-listans första plats …2022-01-03 07:29:12
2021/12/17Sammanfattning av Komets årsrapport 2021I detta informationsblad beskriver Komet det gångna året. Komet har bland annat lämnat in flera …2021-12-17 10:54:03
2021/12/17Årsrapport 2021Årsrapporten beskriver det arbete som Komet genomfört under år 2021 samt redogör för kommande års …2021-12-17 10:32:20
2021/11/09Att granska användning av algoritmer inom offentlig sektorNederländska revisorer har granskat användning av algoritmer inom offentlig sektor. En rekommendation är att skapa …2021-11-09 13:38:08
2021/11/02Problem med teknik och regler i otaktKomet tecknar en bild av de problem som uppstår när utveckling och anpassning av regelverk …2021-11-02 13:18:31
2021/11/02Policyinitiativ i elva länder (sammanfattning)Diskussioner om behovet av nya former för regelgivning förs i många länder Komet har sammanställt …2021-11-02 12:59:19
2021/10/25Teknik och regelutveckling i takt – policyinitiativ i elva länderFör att stimulera tankar och få idéer om hur regelutvecklingen i Sverige kan bli mer …2021-10-25 08:34:35
2021/09/14Teknik & regler – sammanfattning”Ny teknik är att bryta mot det som är rådande. Det innebär att bryta mot …2021-09-14 15:49:50
2021/09/14Teknik & regler – problem och kunskapKomet har analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, för att stimulera …2021-09-14 15:49:26
2021/08/30Upplägg och utvärdering av regulatoriska försökFörsök handlar om att tillägna sig ny kunskap med ett öppet sinne. För att få …2021-08-30 07:08:19
2021/08/26Differentiell integritetKort om differentiell integritet – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är …2021-08-26 08:15:38
2021/08/25BatteriteknikKort om batteriteknik – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna …2021-08-25 14:31:53
2021/08/23VaccinplattformarKort om vaccinplattformar – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna …2021-08-23 07:30:21
2021/06/11Så funkar det! Om lagar och reglerMed denna rapport vill Komet bidra till att höja kompetensen och öka förståelsen för lagar …2021-06-11 13:42:43
2021/03/05Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling – bakgrundsrapportKomet har tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Metodbeskrivning  och referenser återges …2021-03-05 06:00:14
2021/02/26Hur krisen till följd av pandemin kan öppna för framtida möjligheterPolicy är viktigt när krisen öppnar för utveckling Hur samhället kan komma vidare efter pandemin …2021-02-26 10:46:50
2020/12/21Testing – a working method for quicker learningInnovation and new technology are needed to achieve a sustainable society. The business sector and …2020-12-21 14:42:49
2020/12/21Annual Report 2020 – English summaryThe annual report describes the work of The Committee for Technological Innovation and Ethics (Komet) …2020-12-21 13:00:31
2020/12/21Komets årsrapport 2020Årsrapporten beskriver vad Komet genomfört under år 2020 och inriktningen för kommitténs fortsatta arbete. Under …2020-12-21 12:46:14
2020/12/21Försök – en arbetsmetod för snabbare lärandePublikationen där Komet förklarar vad som avses med begreppen försök, regulatoriska växthus och innovativ förvaltning. …2020-12-21 11:03:16
2020/12/18Tio framväxande teknikområden 2020Tio-i-topp-listan över 2020 års nya teknologier lyfter fram den teknik som kommer ha störst inverkan …2020-12-18 10:41:04
2020/12/15Den nya tekniken – så fungerar denHur påverkas regelverk och politik av teknik? Nu finns Komets elva faktablad om ny teknik …2020-12-15 16:21:13
2020/11/17Faktablad – Sakernas internetKort om sakernas internet – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är …2020-11-17 16:24:07
2020/11/17Faktablad – Geoengineering av solinstrålningKort om geoengineering av solinstrålning- faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är …2020-11-17 16:23:55
2020/11/17Faktablad – GendrivareKort om gendrivare – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna …2020-11-17 16:23:45
2020/11/05Försök! – Rapport med förslag till regeringenRubriken Försök! är en uppmaning. Med den vill vi uppmärksamma läsaren om vikten av att …2020-11-05 09:50:47
2020/11/04Artificiell intelligens – faktabladKort om artificiell intelligens – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är …2020-11-04 14:14:56
2020/11/04Maskininlärning – faktabladKort om maskininlärning – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna …2020-11-04 14:14:42
2020/11/04Deepfake – faktabladKort om deepfakes – filmer som manipulerats med AI-teknik. Faktablad om ny teknik för beslutsfattare …2020-11-04 14:14:35
2020/10/09Innovationsfrämjande arbetssätt för styrning och regelutveckling – JapanRegelverk som fungerar både i den digitala och verkliga världen Flera länder utvecklar innovationsvänliga arbetssätt …2020-10-09 16:30:16
2020/10/07Genomredigering – korta faktablad om ny teknikKort om genomredigering – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik …2020-10-07 12:06:09
2020/09/15Government agency responsibility from a holistic approachKomet presents a model for considering agency responsibility from a holistic approach consisting of three …2020-09-15 14:40:32
2020/09/15Myndigheters ansvar ur ett helhetsperspektivKomet presenterar en modell som ger stöd för att resonera kring myndigheters ansvar ur ett …2020-09-15 09:51:59
2020/09/08Innovationsvänlig reglering – FinlandFlera länder utvecklar innovationsvänliga arbetssätt kring lag­stiftning och andra typer av regelverk. Regelverken (och hur …2020-09-08 15:23:46
2020/09/02Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskningIdag finns en otydlighet i regelverken som försvårar för klinisk forskning. Komet har analyserat tänkbara …2020-09-02 09:54:35
2020/09/02Processing personal data for sample size calculations prior to clinical researchEnglish summary of a report presenting description and analysis of the legal conditions for care …2020-09-02 09:36:55
2020/09/01Kvantdatorer – korta faktablad om aktuell teknikKort om kvantdatorer – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar …2020-09-01 16:01:50
2020/09/015G – korta faktablad om aktuell teknikKort om 5G – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik …2020-09-01 08:00:35
2020/09/01Syntetisk biologi – korta faktablad om aktuell teknikKort om syntetisk biologi – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell …2020-09-01 08:00:23
2020/09/01Blockkedjor– korta faktablad om aktuell teknikKort om blockkedjor – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik …2020-09-01 08:00:19
2020/08/31Riksdagsledamöters syn på teknikutveckling 2019Teknikutvecklingen påverkar såväl enskilda personers liv som i samhället i stort. Hur ser riksdagens ledamöter …2020-08-31 08:49:26
2020/08/31Riksdagsledamöters syn på teknikutveckling (sammanfattning)Teknikutvecklingen påverkar såväl enskilda personers liv som i samhället i stort. Hur ser riksdagens ledamöter …2020-08-31 08:49:09
2020/07/02Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020Regler är som regel bra. Men det händer att regler hindrar nya tekniska lösningar som …2020-07-02 16:33:16
2020/06/10Pandemin påverkar européers syn på teknikutvecklingInställningen till teknikutveckling bland europeiska medborgare har påverkats av pandemin som sveper över världen 2020. …2020-06-10 12:41:50
2020/04/20Teknik för att dela kunskap och skydda integriteten i hälsodataAtt dela kunskap, utan att dela data, är en möjlighet att utveckla precisionsmedicin. En ny …2020-04-20 16:47:50
2020/03/30Platsdata och integritet vid pandemierBeskrivning av tekniken bakom platsdata och diskussion av etiska perspektiv.  I den pågående Corona-krisen har …2020-03-30 17:38:20
2020/03/24OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektorOmfamna innovation i offentlig sektor! I den andan har fyrtio länder gått samman och antagit …2020-03-24 14:52:42
2020/03/04EU-projekt om riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovationEtt EU-projekt har utarbetat riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation.  Riktlinjer kan vara ett stöd …2020-03-04 08:48:11
2020/03/03Globalt landskap av riktlinjer för AI och etikDet saknas samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som etisk, visar …2020-03-03 08:33:30
2020/03/02Skydd för visselblåsareKort information om EU-direktiv och den svenska Visselblåsarlagen och möjligheten att slå larm om missförhållanden. …2020-03-02 14:26:21
2020/02/03Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning – sammanfattningÖverskådlig bild av svenskt regelverk för samtycke till behandling av hälsodata. Sammanfattning på två sidor …2020-02-03 12:48:52
2020/02/03Samtycke inom vård och inom medicinsk forskningÖverskådlig bild av svenskt regelverk för samtycke till behandling av hälsodata. Syftet är att ge …2020-02-03 10:16:00
2020/01/08Försök för teknologisk innovationRapport med internationella utblickar kring försöksverksamheter, behov och initiativ för att främja försök i Sverige. …2020-01-08 15:01:07
2020/01/08Sammanfattning – Försök för teknologisk innovationSammanfattning med internationella utblickar kring försöksverksamheter, behov och initiativ för att främja försök i Sverige. …2020-01-08 13:48:47
2020/01/07Komets årsrapport 2019Komets arbete och slutsatser från 2019 redovisas. Arbetets upplägg och inriktning beskrivs. Komet har under …2020-01-07 15:27:22
2019/12/11Ledarskap vid systemförändringarRapport från Harvard Kennedy School kommenteras. Systems Leadership for Sustainable Development: Strategies for Achieving Systemic …2019-12-11 11:05:42
2019/11/15Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssättOmvärlden förändras i snabb takt, något som utmanar samhällets arbete med regelverk. Förändringen ställer krav …2019-11-15 12:43:01
2019/10/23Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingenLäs om den snabba teknikutvecklingens möjligheter och risker samt om hur teknikutvecklingens tempo utmanar samhället. …2019-10-23 15:09:02
2019/10/23Why Sweden must manage accelerating technological developmentThe pace of technological development is rapid and accelerating. The boundaries between the physical, digital …2019-10-23 14:31:19
2019/10/20Syn på teknikutveckling inom offentlig sektorTekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga …2019-10-20 20:58:30
2019/10/20Syn på teknikutveckling i offentlig sektor – sammanfattningTekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Fyra sidor sammanfattar rapporten om teknik …2019-10-20 14:18:56
2019/10/04Förstå, försök och förändra i samverkanKomet har tagit fram en modell inriktad på att i samverkan förstå, försöka och förändra. …2019-10-04 15:33:58
2019/10/04Collaborative understanding, testing and changeAccelerating technological developments challenge existing working methods. When development is rapid, and the future looks …2019-10-04 14:37:12
2019/10/04Regulation for the Fourth Industrial RevolutionKomet kommentarer brittiska rapporten: Regulation for the Fourth Industrial Revolution. Regelutveckling och snabb teknisk utveckling. …2019-10-04 14:24:38