På denna sida hittar du Komets publikationer. En publikationslista finns här.

Komet beskriver är en rapport som beskriver kunskapsläget i en viss fråga eller redogör för resultat av utredningsarbetet.

Komet informerar är ett informationsblad som sammanfattar en rapport eller ger en överblick kring en viss fråga.

Komet kommenterar är en sammanfattning av en internationell rapport med kommentarer av Komets sekretariat.

Komet kommenterar 2020:07

Platsdata för kartläggning av smitt­vägar har blivit högaktuellt. Viktigt att beakta både integritet och värdet av att kunna skydda befolkningen.
KOMET kommenterar |

Komet kommenterar 2020:06

Omfamna innovation i offentlig sektor! Fyrtio länder har gått samman och antagit en OECD-deklaration i den andan.
KOMET kommenterar |

Komet kommenterar 2020:04

Det saknas samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som "etisk", visar en systematisk kartläggning.
KOMET kommenterar |

Komet kommenterar 2020:03

Om riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation som utarbetats inom ett EU-projekt, med kommentarer från ett svenskt perspektiv.
KOMET kommenterar |

Om skydd för visselblåsare

Skydden har stärkts för visselblåsare i EU och i Sverige. Komet informerar om EU Whistleblower Protection Directive som klubbades i… Läs mer
KOMET informerar |