På denna sida hittar du Komets publikationer.

Komet beskriver är en rapport som beskriver kunskapsläget i en viss fråga eller redogör för resultat av utredningsarbetet.

Komet informerar är ett informationsblad som sammanfattar en rapport eller ger en överblick kring en viss fråga.

Komet kommenterar är en sammanfattning av en internationell rapport med kommentarer av Komets sekretariat.

DatumRubrikEtiketterInnehåll
2020/07/02Regelhinder inom teknik – Insamling våren 2020Regler är som regel bra. Men det händer att regler hindrar nya tekniska lösningar som …2020-07-02 16:33:16
2020/06/10Pandemin påverkar européers syn på teknikutvecklingInställningen till teknikutveckling bland europeiska medborgare har påverkats av pandemin som sveper över världen 2020. …2020-06-10 12:41:50
2020/04/20Teknik för att dela kunskap och skydda integriteten i hälsodataAtt dela kunskap, utan att dela data, är en möjlighet att utveckla precisionsmedicin. En ny …2020-04-20 16:47:50
2020/03/30Platsdata och integritet vid pandemierBeskrivning av tekniken bakom platsdata och diskussion av etiska perspektiv.  I den pågående Corona-krisen har …2020-03-30 17:38:20
2020/03/24OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektorOmfamna innovation i offentlig sektor! I den andan har fyrtio länder gått samman och antagit …2020-03-24 14:52:42
2020/03/04EU-projekt om riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovationEtt EU-projekt har utarbetat riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation.  Riktlinjer kan vara ett stöd …2020-03-04 08:48:11
2020/03/03Globalt landskap av riktlinjer för AI och etikDet saknas samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som etisk, visar …2020-03-03 08:33:30
2020/03/02Skydd för visselblåsareKort information om EU-direktiv och den svenska Visselblåsarlagen och möjligheten att slå larm om missförhållanden. …2020-03-02 14:26:21
2020/02/03Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning – sammanfattningÖverskådlig bild av svenskt regelverk för samtycke till behandling av hälsodata. Sammanfattning på två sidor …2020-02-03 12:48:52
2020/02/03Samtycke inom vård och inom medicinsk forskningÖverskådlig bild av svenskt regelverk för samtycke till behandling av hälsodata. Syftet är att ge …2020-02-03 10:16:00
2020/01/08Försök för teknologisk innovationRapport med internationella utblickar kring försöksverksamheter, behov och initiativ för att främja försök i Sverige. …2020-01-08 15:01:07
2020/01/08Sammanfattning – Försök för teknologisk innovationSammanfattning med internationella utblickar kring försöksverksamheter, behov och initiativ för att främja försök i Sverige. …2020-01-08 13:48:47
2020/01/07Komets årsrapport 2019Komets arbete och slutsatser från 2019 redovisas. Arbetets upplägg och inriktning beskrivs. Komet har under …2020-01-07 15:27:22
2019/12/11Ledarskap vid systemförändringarRapport från Harvard Kennedy School kommenteras. Systems Leadership for Sustainable Development: Strategies for Achieving Systemic …2019-12-11 11:05:42
2019/11/15Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssättOmvärlden förändras i snabb takt, något som utmanar samhällets arbete med regelverk. Förändringen ställer krav …2019-11-15 12:43:01
2019/10/23Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingenLäs om den snabba teknikutvecklingens möjligheter och risker samt om hur teknikutvecklingens tempo utmanar samhället. …2019-10-23 15:09:02
2019/10/20Syn på teknikutveckling inom offentlig sektorTekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Många ser en utveckling där det personliga …2019-10-20 20:58:30
2019/10/20Syn på teknikutveckling i offentlig sektor – sammanfattningTekniken kommer att förändra offentlig sektor de kommande åren. Fyra sidor sammanfattar rapporten om teknik …2019-10-20 14:18:56
2019/10/04Modell för samverkande och innovativa arbetssättKomets modell för samverkan utgår ifrån att tillsammans arbeta för att förstå, försöka och förändra. …2019-10-04 15:33:58
2019/10/04Regulation for the Fourth Industrial RevolutionKomet kommentarer brittiska rapporten: Regulation for the Fourth Industrial Revolution. Regelutveckling och snabb teknisk utveckling. …2019-10-04 14:24:38