På denna sida publiceras Kommitténs betänkanden, delredovisningar, rapporter och andra relevanta publikationer.

Komet kommenterar 2019:6

Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssätt. Sammanfattning av en brittisk rapport med kommentarer från ett svenskt perspektiv.
KOMET |

Komets samverkansmodell

Komets samverkansmodell tar utgångspunkt i att berörda aktörer måste arbeta tillsammans för att förstå, försöka och förändra. Läs publikationen här.
KOMET |

Komet kommenterar 2019:02

Komet kommenterar rapporten: Regulation for the Fourth Industrial Revolution, White paper Storbritannien. Läs publikationen  
KOMET |