Omvärldsbevakning v 13

Sjöräddning med drönare, digital fixare hjälper äldre och rekommendation kring genredigering. Dessutom innovation på nya sätt, AI, digitalisering och regelarbete.

Nya tekniska lösningar 

 • Tio nya tekniska lösningar listas av MIT Technology Review. Att slippa komma ihåg lösenord ligger först på listan – länk. Komet har tidigare berättat om tio viktiga teknikområden inför 2022 – länk
 • Blockkedjor ger fördelar för vissa tillämpningar, men det finns utmaningar med tekniken enligt amerikanska motsvarigheten till Riksrevisionen – länk

Innovation på nya sätt

 • Framgångsrik innovation beror inte så mycket på de yttre omständigheterna, utan på innovationskraften inom den egna organisationen. Det är en av slutsatserna från Nederländernas första innovationsbarometer  – länk
 • Hur skapas ett framgångsrikt innovationsklimat? Konferens 26-28 april – länk
 • Nu öppet för ansökningar till Sveriges största innovationspris 2022 – länk
 • Ny arena för kunskap och finansiering inom innovationsupphandling – länk

Digitalisering, it och data

 • Digital fixare på bibliotek lär äldre om digitalisering och teknik – länk
 • Åtta av tio svenskar begränsar insamling av personlig information, enligt ny undersökning om svenskarnas attityder till digital integritet – länk
 • Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning, enligt IMY – länk
 • Infrastrukturdepartementet beskriver EU-regler om åtkomst till, och användning av, data – länk
 • Regeringen kommenterar utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik – länk

Artificiell intelligens, AI

 • Patentinformation i kombination med AI kan få bort farliga kemikalier från produkter, innan de kommer ut på marknaden – länk
 • AI Sweden bjuder in till medverkan i ny arbetsgrupp för organisationer som utvecklar en AI-vision eller -strategi. Projektet pågår till hösten 2022 – länk
 • När AI-system blir alltmer kraftfulla blir skadan även större om något går fel. Med stora möjligheter kommer ett stort ansvar. Krönika från Stanford – länk

Hot och säkerhet

 • Professor i digital forensik förklarar hur en cyberattack går till – länk
 • Kanada tillsätter en expertgrupp till stöd för att utforma lagstiftning inriktad på online-säkerhet – länk

Regelverk och offentlig sektor

 • Nyligen anordnades en diskussion kring arbete med svenska regelverk, baserat på de svenska resultaten från OECD:s undersökning om hur regler påverkar tillväxt, ekonomi och samhället i stort (kan ses i efterhand) – länk
 • Dynamik inom den offentliga sektorn; brittisk analys av tre fallstudier från Storbritannien, Spanien och Sverige – länk
 • Tillväxtanalys har undersökt policyinstrument för lokalt och regionalt omställningsarbete i de nordiska grannländerna – länk

Transport och mobilitet

 • Trafikverket delar med sig av fakta kring elbilar, laddning, ägande och körmönster – länk
 • Nu får Svenska Sjöräddningssällskapet testa att använda drönare för räddningsverksamhet i Göteborgs skärgård – länk
 • Sverige, Tyskland och Frankrike fortsätter att samarbeta om elvägar länk

Vård, hälsa och genteknik

 • Statens medicinsk-etiska råd rekommenderar tydligare lag om genredigering, eftersom tekniken medför nya etiska utmaningar – länk
 • Forskning och vård i Stockholm samarbetar inom precisionsmedicin – länk