Omvärldsbevakning v 4

En hel del digitalisering och dataskydd denna gång. Andra exempel är elflyg, myggor, framtidens risker och europeiska testanläggningar för AI.

Risker och missförhållanden

 • Risker kopplade till ny teknik rankas inte lika högt som i tidigare mätningar, enligt ny rapport från World Economic Forum. Risker som rör samhälle och miljö har seglat upp som de mest alarmerande (länk).
 • Risker kopplade till klimatförändringar påverkar policyutvecklingen, menar Riksbanken  (länk). 
 • Betraktelse (länk) över ny lag för att skydda visselblåsare, t ex inom teknikföretag (länk). Komet beskriver hur den som larmar ska skyddas (länk).

Transporter

 • Regeringen vill påskynda utvecklingen av elflyg och ger uppdrag till Trafikverket (länk).
 • Exempel på hur fordon kan användas smartare: bostadsbolag ansöker om dispens från regler för att hyra ut sina bilar utanför arbetstid (länk)

Life science och bioteknik

 • Vidareutveckling av kliniska prövningar inom EU ska leda till bättre läkemedel och klinisk forskning  genom Accelerating Clinical Trials i EU (länk).
 • Har du ett exempel på innovativ medicinteknik till nytta för verksamhet och patienter? Nominera senast 24 januari (länk).
 • Vissa sjukdomar sprids av vilda myggor. I Brasilien säljs nu genmodifierade myggor till hushållen (länk). Komet förklarar tekniken bakom så kallade gendrivare (länk).

Digitalisering

 • Webbsänt samtal om hållbar digitalisering anordnas av Integritetsskydds-myndigheten 28 januari. Digitaliseringsministern inleder och Komets ordförande Jon Simonsson deltar i panelen (länk).
 • Policy, utvärdering och uppföljning inom digitalisering. OECD uppdaterar löpande sin sida över användbara länkar, Going Digital Toolkit Notes (länk).
 • Flera myndigheter får i uppdrag att arbeta vidare med gemensam digital infrastruktur i offentlig sektor (länk).
 • Varför faxar man fortfarande? Vilken ny teknik behövs i regioner och kommuner? Podd om kommunernas digitala transformation (länk).
 • Omvärldsanalys av hur USA, Sydkorea, Tyskland och Finland arbetar med digitala lösningar (länk).

Dataskydd och datadelning

 • Dansk rapport om datadelning i innovativa affärsmodeller (länk).
 • Hjälp att förstå dataskydd. Europeiska dataskyddsstyrelsen publicerar rättsliga analyser från andra aktörer (länk).
 • EU-parlamentariker kräver tuffare regler inför beslut om ny lag som bland annat påverkar internet, integritet och dataskydd (länk).

Två exempel på stora konferenser under årets första månad

 • Det årliga världsekonomiska forumet i Davos (länk). Sveriges Radio, P1, beskriver vad mötet handlar om (länk).
 • Sweden Innovation Days har nyss genomförts. Mer än fem tusen personer från nästan hundra länder deltog. Många av presentationerna och samtalen går att se i efterhand (men bara till 4 februari) (länk).

Artificiell intelligens, AI

 • Europa skapar anläggningar för test och experiment inom AI (länk).
 • Utmaningar med etik inom AI diskuterades i Davos. Några medskick är att det krävs mer dialog där människor med olika erfarenheter deltar och att ord måste omsättas i verklig handling (länk).