Omvärldsbevakning v 11

Robotpatient, cybersäkra tåg och hur kvinnors arbete påverkas av AI är tre exempel från veckans omvärldsbevakning.

Hälsa och vård

 • Innovation inom vården ska inte bara bli ”tomtebloss” som försvinner när projektet avslutas. Innovationsmotorer ska ge förändringar i kultur, arbetssätt och processer (länk).
 • Verklighetstrogen simulering med patientrobot gör arbetet för vård- och blåljuspersonal säkrare. Tidingen Forskning&Framsteg skriver om nya möjligheter att öva sjukvård utan att skada (länk).
 • Hösten 2020 föreslog Komet att regeringen skulle låta utreda forskning vid akut sjukdom (länk). Ändrade EU-regler (länk) kan nu göra sådan forskning möjlig under vissa omständigheter (länk).

Informationsteknik och artificiell intelligens (AI)

 • Ny lag ska göra öppna data från offentlig sektor mer tillgängliga (länk).
 • Digg får i uppdrag att identifiera rättsliga hinder för välfärdens digitalisering och ta fram förslag som utvecklar befintlig reglering (länk).
 • Användning av AI påverkar kvinnors möjligheter till arbete, enligt ny rapport från OECD. Även hur kvinnor bemöts på arbetsplatsen påverkas (länk).
 • Vid en ny anläggning i Kista utvecklas den svenska kompetensen inom cybersäkerhet. Dessutom testas motståndskraften i svenska it-system (länk). 

Industri, transport och energi

 • Cybersäkerhet behövs även för tåg. EU bygger säker infrastruktur (länk).
 • Ny strategi för framtidens industri har presenterats av regeringen (länk).
 • Översikt (på svenska) om Europaparlamentets nya regler för batterier (länk).

Mer från Komet

 • Hur skildras teknikutvecklingen i traditionella och sociala medier? Komet och Vinnova bjuder in till öppet samtal om teknik i medier den 31 mars (länk).
 • Missade du förra omvärldsbevakningen? Då skrev vi om bland annat om tyska hälsodata, påhittade personer och nya ord för ny teknik (länk).