Omvärldsbevakning v 39

Innovation, etik, digitalisering och försök inom offentlig sektor samt svensk konkurrenskraft i denna veckas omvärldsbevakning.

Innovation

 • Sverige i topp när det gäller innovation i Europa – länk och länk
 • Ny rapport från OECD om regeringars innovationsförmåga – länk
 • Driver du ett projekt inriktat på innovativ förvaltning? Då kan du ansöka om att få draghjälp från OECD för att sprida information om ditt initiativ – länk
 • Ta del av många smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor under Innovationsveckan första veckan i oktober – länk
 • Två nya böcker om innovationspolitik. Lästips från esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) – länk och länk

Etik

 • Tre lärdomar om etik inom teknik från World Economic Forum – länk

Digitalisering inom offentlig sektor

 • Myndighetssverige behöver mer öppenhet och samarbete för att nå framgång med digitaliseringen enligt analys från DIGG – länk
 • Är det juridiska systemet utformat för en digitaliserad offentlig sektor? Essä i tidningen Advokaten – länk

Försöksverksamhet

 • Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kör igång ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Fokus på frågor om integritet och dataskydd vid decentraliserad AI – länk
 • Delredovisning för utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner ska flyttas fram till i november. Hela uppdraget ska slutredovisas i december 2023 – länk

Konkurrenskraft

 • Företagens konkurrenskraft ska inte hindras av onödigt långa handläggningstider. Nytt uppdrag till en rad myndigheter om att förenkla – länk 
 • Entreprenörskapsforum ordnar webbinarium om miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft 29 september – länk

Policy och framtidsspaning

 • Stanford lyfter fram policyer (för att t ex säkerställa rättvisa) när artificiell intelligens används för riskbedömning av patienter – länk
 • Vinnova spanar på framtiden utifrån samtiden vid diskussioner en onsdag i månaden. Du kan delta – länk

Transporter

 • Hur el kan användas för flyg, vägar och sjöfart. Tre exempel på Elektrifieringskommissionens arbete hittills – länk