Om skydd för visselblåsare

Komet informerar om EU Whistleblower Protection Directive som klubbades i november 2019 och svenska Visselblåsarlagen från 2017.

Samtycke – ny kunskapsöversikt

Samtycke i förhållande till behandling av hälsodata engagerar många inom hälso- och sjukvård, forskning och industri. Komet belyser frågan.

Hur kan vi framtidssäkra statlig förvaltning?

Generaldirektörerna för Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, DIGG och en av riksrevisorerna träffades den 9 januari på inbjudan av Komet för att samtala om framtiden för statlig förvaltning

Tack för synpunkter!

Perioden för att lämna synpunkter på underlag om samtycken är nu avslutad. Alla inkomna synpunkter gås nu igenom och därefter kommer materialet att revideras.