Teknik och regelutveckling i takt

Under 2021 pågår Komets projekt om arbetssätt för regelutveckling, med bland annat internationell utblick och intervjuer med många svenska aktörer.

Komet söker kommunikatör

Vi söker en kommunikatör som tillsammans med våra utredningssekreterare kan förstärka vårt kommunikationsarbete och ta fram informationsmaterial.