Omvärldsbevakning v43

Lagar på datorns språk, Europa enas om molntjänster och ny teknik för effektivare regelarbete är tre exempel från veckas bevakning. Dessutom tips på seriebok om ansvarsfull datahantering.

Ny ledamot i kommittén

Regeringen har beslutat att utse generaldirektör Ulla Sandborgh som ny ledamot i kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).