Hur kan vi framtidssäkra statlig förvaltning?

Generaldirektörerna för Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, DIGG och en av riksrevisorerna träffades den 9 januari på inbjudan av Komet för att samtala om framtiden för statlig förvaltning