Omvärldsbevakning v43

Lagar på datorns språk, Europa enas om molntjänster och ny teknik för effektivare regelarbete är tre exempel från veckas bevakning. Dessutom tips på seriebok om ansvarsfull datahantering.

Omvärldsbevakning v41

Diskussion om försöksverksamhet och regelverk som moderniseras till följd av teknikutveckling. Exempel från veckans bevakning, som också tar upp om etik kan vara lika viktigt som finansiering.

Omvärldsbevakning v38

Experiment med tunnelbanestationer och satellitdata, användarcentrerad design inom juridik och teknik för äldre - exempel från veckans bevakning.

Omvärldsbevakning v 35

Vad händer när artificiell intelligens används för att tolka känslor? Mer kontroll över personliga data. Och hur kan ny teknik minska miljöpåverkan? Läs mer i veckans bevakning!

Omvärldsbevakning v 26

Amnesty sågar norska smittspårningsappen. Sverige i fortsatt innovationsetta i EU. Och gemensam utbildning för statsanställda föreslår Tillitsdelegationen.

Omvärldsbevakning v 24

SciLifeLab med ny covid-19-dataportal. Drönarkort som dröjer. Och spännande lyssning för hängmattan med Erika Cheung som blåste i pipan på Theranos.