Omvärldsbevakning v 2

Teknik som gått på tok, drönare räddar hjärtpatient och inspiration från Latinamerika. Många nyheter i årets första omvärldsbevakning!

Summering av 2021

 • Ansiktsfilter, miljardärer i rymden och algoritmer som gör att du betalar för mycket är tre exempel på teknik som gick på tok under 2021 – länk
 • Natures lista på personer som påverkat forskning och utveckling under 2021 tar bland annat upp vaccinkrigaren och AI-etikern – länk
 • Fortsatt stark ställning för informations- och kommunikationsteknik, hälsosektorn och den gröna sektorn enligt EU:s årliga mätning – länk

Sverige i världen

 • Sveriges sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet placeras i London – länk. Sedan tidigare finns kontor i Brasilia, New Delhi, Peking, Seoul, Tokyo och Washington DC – länk
 • Ny tillväxt- och investeringsmodell ett gemensamt mål för kommande ordförandeländer i Europeiska rådet (Frankrike, Tjeckien och Sverige) – länk

Regelverk och förvaltning

 • Harvards seminarieserie New Directions in Regulation tar till exempel upp regelverk för användning av maskininlärning inom offentlig sektor – länk
 • Varför behöver statliga åtaganden regelbundet omprövas? Det undersöker Statskontoret i en ny rapport – länk

Utveckling och förändringsarbete

 • Västra Götalandsregionen ombildar nu sin IT-organisation till en för att fokusera på verksamhetsförändring. De har identifierat tre strukturella mekanismer som motverkar förändringsarbetet: silotänkande, fokus på resultat samt fokus på inre organisering i stället för samskapande – länk
 • Ny utbildning av Ekonomistyrningsverket ska stötta chefer i att hantera utmaningar som är gemensamma för statliga verksamheter – länk
 • Kanada har ett program för statstjänstemän som har stor frihet arbeta och lösa problem på sitt eget sätt – länk

Hälsa och life science

 • Stor svensk life science-konferens 17 januari. Fokus på konkreta resultat och effekter av insatser som görs inom regioner och näringsliv – länk
 • Akutläkare i Trollhättan först i världen med att rädda liv med hjälp av en flygande hjärtstartare – länk
 • Fortsatt subventionering av avgifter för kliniska läkemedelsprövningar – länk
 • Sverige planeras bli värd för nytt Europakontor för Internationella vaccininstitutet, som är grundat av FN – länk och länk
 • Fem slutsatser om hälsodata i e-hälsomyndighets nya rapport. Bland annat att Sverige behöver fortsätta samverka internationellt, eftersom data från den egna befolkningen (10 miljoner) inte är tillräckligt – länk

Mobilitet

 • Vinnova satsar på piloter inom systeminnovation för hållbar mobilitet – länk

Att arbeta med försök och innovation

 • – Det finns inte en rymdfarare i världen som nått månen utan en testraket, skriver Staffan Isling, SKL. Krönika om innovativa försök i välfärden – länk
 • Våga förändras! Inspiration om innovation från Latinamerika – länk

Artificiell intelligens, AI

 • Webbinarium om samband mellan lagar, etik och AI 19 Januari. WASP-HS arrangerar – länk
 • Studie genomförd i Helsingborg, Lund och Malmö undersöker hur AI-driven teknik kan skydda barn och stärka barnens möjligheter – länk