Regelhinder? Berätta för oss!

Upplever ni att det finns regelverk som hindrar nya tekniska lösningar? Berätta för oss senast den 31 maj   Komet prövar ett nytt arbetssätt för att fånga upp och därefter hantera upplevda problem med regler.… Läs mer

Tack för synpunkter!

Perioden för att lämna synpunkter på underlag om samtycken är nu avslutad. Alla inkomna synpunkter gås nu igenom och därefter kommer materialet att revideras.