Uppkopplad industri har varit ett av tre tillämpningsområden i fokus för Komets arbete under uppdragets första två år. Från 2021 breddas kommitténs arbete mot digital strukturomvandling.

Utvecklingen inom området sker ofta i samverkan mellan aktörer inom offentlig sektor, industrin och i den industrinära tjänstesektorn. Komet arbetar i samverkan med flera av dessa. En viktig del i arbetet är att  bygga vidare på underlag från regeringens strategiska samverkansprogram inom digital strukturomvandling.

Komets nyheter och inlägg

Tips om intressant information från andra