Omvärldsbevakning v 6

Regulatoriska sandlådor, tre kvinnor i tekniktoppen och sopbilar som hittar trasiga gator i veckan omvärldsbevakning. Men också om om federerade hälsodata, ammoniak i Japan och hur Finland löser lokalplanering i digitaliseringens tid.

Dataskydd och digitalisering

 • Hållbar digitalisering tema för webbinarium med digitaliseringsministern, IMY, DIGG, Vinnova och Komet. Regulatoriska sandlådor diskuterades, liksom behov av politisk vilja, finansiering och tillgång till adekvat kompetens – länk
 • Brittiska motsvarigheten till IMY delar sina erfarenheter av regulatoriska sandlådor inom dataskydd. Sjyst data/RISE bjuder in 9 februari – länk
 • Ny teknik och nya sätt att dela data kommer att ha stor betydelse för den digitala omvandlingen i Europa. Ny rapport beskriver bl.a. erfarenheter av försök med gemensamma europeiska datautrymmen – länk
 • Europeiska dataskyddsstyrelsen arbetar med riktlinje om tillgång till uppgifter som rör en själv. Öppet för synpunkter fram till 11 mars – länk
 • Var femte svensk internetanvändare avstår från digitala samhällstjänster eftersom de känns osäkra, enligt undersökning från Internetstiftelsen – länk
 • Nu går det att mäta din organisations digitala mognad och få återkoppling om vad organisationen redan gör bra och vad som behöver bli bättre – länk

System och strukturer – och en topplista

 • Forskningsrådet Formas nya kommitté för tillämpad systemanalys ska ge systemanalytiska perspektiv på komplexa samhällsutmaningar – länk
 • Tolv myndigheter bygger den digitala infrastrukturen Ena tillsammans för säkert och effektivt utbyte av information. Öppet informationsmöte för alla som vill veta mer första tisdagen i varje månad – länk
 • Tre kvinnor i topp på listan över de mest inflytelserika personerna inom svensk tech 2022 – länk

Arbete – hur, vem och var

 • Utvecklare inom kommunerna är nytänkande entreprenörer snarare än regelstyrda byråkrater, enligt ny avhandling – länk
 • Övergången från fossila bränslen till en större grad av elektrifiering gör att det behövs fler elektroingenjörer. Flera universitet bygger ut – länk
 • Mer distansarbete och digitala samhällstjänster påverkar lokalplaneringen. Finska staten placerar nu flera funktioner i samma lokaler. En fjärdedel av de statsanställda ska arbeta vid samnyttjade lokaler före 2030 – länk

Elnät och kraft

 • Flera myndigheter ska testa nya sätt att arbeta med tillstånd för att snabba upp utbyggnaden av elnät. Nu har ett antal nätutvecklingsprojekt valts ut – länk. Bakgrunden är ett förslag från Komet – länk
 • Japan gör stora investeringar i ammoniakbaserad teknik inom kraftområdet som en del av ambitionen att bli koldioxidneutrala år 2050 – länk

Mobilitet

 • Ny plattform ger regional information om utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur för både personbilar och lastbilar – länk
 • Nu finns en ny standard för trådlös laddning av elbilar – länk
 • ”All teknisk innovation, oavsett var den kommer från behöver som regel juridisk input”, säger Kristina Andersson som arbetar med regelutveckling kring mobilitet vid RISE:s policylabb – länk
 • Sopbilar med sakernas internet (IoT) hittar vägskador i Australien – länk

Samverkan och frågor som går på tvärs

 • Politiken i tvärsektoriella frågor saknar ofta tydlig inriktning och styrningen är kortsiktig, enligt Statskontoret. Tvärsektoriella frågor kräver insatser inom flera olika verksamheter och regelkomplex för att förverkliga politiken – länk
 • Open Loop knyter samman de som bygger ny teknik och de som reglerar den. Bland annat arbetar man mycket med regulatoriska sandlådor – länk

Hälsa

 • Nordiska länder har elektroniska patientjournaler, biobanker och medicinska kvalitetsregister. Sådan datainfrastruktur gör individanpassad medicin möjlig. Ny nordisk nätkurs inom området är gratis och öppen för alla – länk
 • Vid federerad analys flyttar analysen dit data finns, i stället för att data samlas och analyseras på ett ställe. Därmed går det att dela data utan att skicka känsliga uppgifter om enskilda personer, t ex mellan databaser eller mellan länder. Läkemedelsverket ger ut ny vägledning om federerad analys för registerforskning – länk.  Se även Komets korta beskrivning och kommentar om tekniken – länk
 • Nytt regelverk för kliniska läkemedelsprövningar gäller från 31 januari – länk
 • Vilken väg genom city är bäst för lungorna? Interaktiv förstärkt verklighet kopplar aktuell data om luften till app i stockholmarnas mobiler – länk

Framtidsfrågor, industripolitik och AI

 • Vinnova vill skapa dialog om framtidsfrågor och innovation. Öppnar möjlighet att söka bidrag för att utforma framtidsprototyper – länk
 • EU:s industridagar 8–11 februari tar upp industripolitik på europeisk, nationell och lokal nivå. I år ligger fokus på den unga generationen – länk
 • OECD ordnar AI-konferens 21-25 februari. Bland annat diskuteras AI på arbetsplatsen, etik och hur AI påverkar produktivitet – länk