Omvärldsbevakning v 18

Nato finansierar teknikprogram, inspirerande digitalisering och nya regler för hälsodata. Dessutom tips om global knytis-konferens och visualisering för cyklister.

Innovativ samverkan

 • Ny rapport från OECD ger exempel på hur länder kan samarbeta på ett innovativt sätt för att åstadkomma gränsöverskridande lösningar – länk
 • Du som arbetar vid en myndighet har chansen att träffa kollegor från hela världen i slutet av maj. Digital ”knytis-konferens” för att dela erfarenheter om digitalisering i offentlig sektor – länk

Digitalisering och AI

 • Sundsvall prisas som Digitaliserings-Kommun för moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse – länk
 • Nytt verktyg för att analysera data från sociala medier med hjälp av maskininlärning och AI presenteras i avhandling – länk
 • ”Man kan jämföra med en knarkhund som kan tränas till att få en fantastisk förmåga att söka och identifiera vissa typer av narkotika. På samma sätt kan AI tränas att snabbt och säkert lösa begränsade uppgifter snabbare och minst lika bra som människor”. Allt mer AI inom Läkemedelsverket – länk

Hälsa och life science

 • En ny biobankslag föreslås i en lagrådsremiss från regeringen. Bland annat ändras vad som ska gälla för samtycke, i vissa fall krävs inte länge samtycke för att samla in och bevara prover i en biobank – länk
 • EU-kommissionen föreslår nytt regelverk för hälsodata. Det bygger vidare på GDPR och innehåller regler om hur elektroniska hälsodata kan delas och användas till exempel för forskning och innovation – länk
 • Känner du till ett nyskapande projekt i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv? Nominera till Athenapriset senast 29 maj – länk

Samhälle och säkerhet

 • Nato startar nytt program för att finansiera teknik som kan användas både för samhällsproblem och inom säkerhet (eng. dual-use technologies) – länk
 • Andas du Stockholmsluft? Skulle du ändra din cykelväg om du visste att det är mycket avgaser i vissa stadsdelar? Delta i brainstorming om ett nytt verktyg som visar aktuella luftdata på informationsskärmar runt om i stadsmiljön! 24 maj i KTHs visualiseringsstudio – länk

Ansvar, etik och hållbarhet

 • Tre av fem svenska företagare säger sig överväga miljömässiga och sociala konsekvenser av det egna företagets verksamhet, enligt en ny rapport om svenskt entreprenörskap – länk
 • Vi måste använda geografiska informationssystem mer etiskt, empatiskt och jämlikt menar amerikanska forskare i en vetenskaplig artikel – länk

Regelverk och teknik

 • Tillväxtanalys presenterar en strukturerad litteraturöversikt och en forskningsbaserad modell för reglering av den snabba teknikutvecklingen. Seminarium 19 maj – länk