Omvärldsbevakning v 16

Robotar i vården, efterfrågan på etiska hackare och flera nyheter om el i veckans bevakning, som också tar upp informationshantering och teknik för ett bättre liv.

Offentlig sektor – innovation, reglering och öppna data

 • Innovationsarbetet i offentlig sektor har kartlagts i en undersökning av Statistiska centralbyrån och Vinnova. Lansering vid seminarium 19 maj – länk
 • 35 nya eller ändrade lagar och förordningar som påverkar kommunsektorn, till exempel fler skyldigheter, har tillkommit under 2021 – länk
 • Svensk offentlig sektor ska få rättsligt stöd för att kunna göra data tillgängliga på ett öppet, säkert och effektivt sätt. Ny proposition av regeringen – länk

Energi och miljö

 • För femtio år sedan hölls FN:s första miljökonferens. När det internationella samfundet samlas på nytt är ambitionen att öka samarbetet – länk
 • Stora investeringar i elnät och kraftstationer längs norrländska kusten – länk
 • Chalmers tekniska högskola utvecklar system som fångar solens energi och producerar el oberoende av väder och tid på dygnet – länk
 • Energimarknadsinspektionen startar regulatoriska sandlådor för att testa innovativa lösningar som kan möta samhällets ökande behov av el – länk
 • Kan självstyrande fordon göra gator säkrare och mer klimatvänliga? New York Times beskriver svenska innovationer och test av geofencing – länk

Hälsa, vård och teknik för bättre liv

 • Robotar inom vården bör vara komplement och inte ersätta för mänsklig interaktion, skriver Statens Medicin-etiska råd (Smer) i en kommentar av en tysk rapport. Men robotar kan också värna personers autonomi och skydda integriteten, menar Smer – länk
 • Allt fler företagsinitierade kliniska prövningar av läkemedel under 2021, enligt Läkemedelsverkets statistik – länk
 • Vetenskapsrådet inrättar nationell rådgivning inom hälsodataområdet – länk. Vinnova ordnar seminarium om hälsodata den 3 maj – länk
 • Tekniska museets utställning Hyper Human visar teknikens möjlighet att ge människor ett bättre liv, bland annat genom att byta ut en del av kroppen. Den tar också upp teknikutvecklingens utmaningar – länk

Informationshantering och AI

 • Hur vet du att det du läser på webben är sant? OECD har tagit fram stöd för att se vad som är propaganda, falska nyheter och desinformation – länk
 • Kunskapsutbyte om utmaningar och möjligheter med att reglera AI anordnas 19 maj av WASP-HS – länk
 • Stor efterfrågan på så kallade etiska hackare, enligt Financial Times – länk