För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) var verksam 2018–2022. Komet tillsattes av regeringen för att arbeta för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. På denna hemsida kan du hitta vårt arbete från de fyra verksamma åren.

Komets antologi

Komet har bjudit in ett antal personer att ge sin egen berättelse om teknik och samhällets utveckling.

Komets framtidskonferens

Vi samlade lärdomar, gjorde en framtidsutblick och lanserade antologi i samband med konferensen den 2 december 2022.

Visa alla »