För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Läs mer om vårt uppdrag

Aktuellt från KOMET

Omvärldsbevakning v 7

Privatägd AI upptäckte coronavirus innan myndigheterna. Och drönare och 5G som utvecklar vården i Västerbotten. Läs Komets omvärldsbevakning!

Ny teknik i offentlig sektor behöver uppmuntras

Läs intervjun med Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Clas efterlyser bland annat en skarpare uppföljning från regeringshåll, så att det blir tydligt att samverkan måste ske mellan myndigheter.

Samtycke – ny kunskapsöversikt

Samtycke i förhållande till behandling av hälsodata engagerar många inom hälso- och sjukvård, forskning och industri. Komet belyser frågan.

Visa alla »