För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Läs mer om vårt uppdrag

Aktuellt från KOMET

Omvärldsbevakning v 33

Ett axplock av sommarens nyheter - bland annat om algoritmer inom transportområdet, fokus på medicin i årets Global Innovation Index och ny amerikansk guide för IoT-enheter.

Samtal i Almedalen om etik och genetik

Ett seminarium om DNA-test och diagnostik arrangerades i samarbete mellan Statens medicinsk-etiska råd och Komet under Almedalsveckan 2019. Etik och genetik diskuterades i ljuset av den snabba tekniska utvecklingen.

Omvärldsbevakning v 26

Denna vecka bland annat om att Sverige är mest innovativa i EU, hur AI påverkar samhället och vilka personer i Komets referensgrupp som finns på listan över vårdens mäktigaste

Visa alla »