För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Läs mer om vårt uppdrag

Aktuellt från KOMET

Ny ledamot i kommittén

Regeringen har beslutat att utse generaldirektör Ulla Sandborgh som ny ledamot i kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

Omvärldsbevakning v38

Experiment med tunnelbanestationer och satellitdata, användarcentrerad design inom juridik och teknik för äldre - exempel från veckans bevakning.

Visa alla »