För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar med samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier

Läs mer om vårt uppdrag

Aktuellt från KOMET

Omvärldsbevakning v24

Prioriteringar i kommande strategi för life science, ny forskning om maskiners beteende och slut på "buissness as usual" är exempel på nyheter denna vecka

Enkät till Riksdagens ledamöter

Komet påbörjar nu en enkätundersökning till ledamöterna i Riksdagen. Syftet är att analysera synen på teknikutveckling i den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Visa alla »