För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Läs mer om vårt uppdrag

Aktuellt från KOMET

En kropp som leder ljus och värme

Kort krönika om vad som sades vid frukostseminariet den 6 december. Seminariets rubrik var: Drivkrafter för innovation, teknik och samhällsutveckling.

Tack för synpunkter!

Perioden för att lämna synpunkter på underlag om samtycken är nu avslutad. Alla inkomna synpunkter gås nu igenom och därefter kommer materialet att revideras.

Samtal om personliga drivkrafter

Nu finns möjlighet att ta del av samtalet i efterhand! Antje Jackelén, Magnus Melander, Gunnar Holmgren och Helena Lindberg samtalar om drivkrafter för teknik- och samhällsutveckling tillsammans med Jon Simonsson.

Visa alla »