För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Läs mer om vårt uppdrag

Aktuellt från KOMET

Faktablad – tre nya ämnen!

Sakernas internet (Internet of Things), geoengineering av solinstrålning och gendrivare. Komet förklarar hur den nya tekniken fungerar och vad den används till.

Visa alla »