Under de två första åren har Komet fokuserat på precisionsmedicin. Från 2021 breddas kommitténs arbete mot hälsa och life science.

Utvecklingen inom hälsoområdet sker ofta i samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och näringslivet. Komet arbetar i samverkan med flera av dessa. En viktig del i arbetet är att  bygga vidare på underlag från regeringens strategiska samverkansprogram inom hälsa och life science.

Rätt behandling till rätt patient i rätt dos vid rätt tid

Precisionsmedicin kan vara att snabbt och med hög precision se till att stora grupper av patienter får rätt diagnos tidigt i sjukdomsförloppet. Det kan också vara att använda olika tekniker för att undersöka samverkan mellan tiotusentals gener och ett stort antal miljöfaktorer för att hitta kombinationer som kan användas för individanpassad medicinering av en sjukdom – istället för att alla patienter får samma läkemedel. Precisionsmedicin kan användas för att koppla ihop alla de data som finns kring en patient för att visualisera dennes tillstånd och kunna skapa en individualiserad behandlingsplan. Detta är några enstaka exempel på möjligheter att diagnosticera patienter och skräddarsy behandlingen för var och en av dem.

Komets nyheter och inlägg