Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) bidrog till att skapa goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och en hållbar utveckling och spridning av ny teknik.

Komets arbete innehöll fyra arbetsspår:

I arbetet fokuserade Komet på sektorsövergripande och policyutvecklande initiativ där nya tekniska lösningar kan bidra till digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Dessa områden utgör våra fokusområden.

En av Komets viktigaste uppgifter var att lämna policyutvecklande förslag till regeringen.

Komets arbetsspår och fokusområden