Omvärldsbevakning v 35

Första omvärldsbevakningen efter sommaren ger dig koll på vad som hänt. Vi tar bland annat upp teknikens betydelse för europeisk konkurrenskraft, enklare sätt att dela data och en falsk filmstjärna….

Innovation inom offentlig sektor och innovation för konkurrenskraft

 • Missa inte årets Innovationsvecka, första veckan i oktober! Fram till den 30 september är det fritt fram att anmäla aktiviteter – länk
 • Stödmaterial (på engelska) för dig som arbetar med innovation inom offentlig sektor – länk
 • Så här jobbar de nordiska länderna med innovation inom offentlig sektor. Webbinarium arrangerat av Vinnova 4 oktober – länk
 • Teknikintensiv innovation är av avgörande betydelse för Europas konkurrenskraft, konstaterar EU-kommissionen i ny europeisk innovationsagenda – länk
 • OECD skriver om principer för hur beteendevetenskap kan användas på ett etiskt korrekt sätt i styrningen av offentlig förvaltning – länk
 • “Det är viktigt att lagar och regler kontinuerligt anpassas för att vi ska kunna använda tekniska hjälpmedel”, säger ansvarig minister i samband med tillsättande av ny utredning – länk

Tillgång till data och möjlighet att dela data

 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) testar ett nytt arbetssätt vägledning om dataskydd till innovationsprojekt – länk. Initiativet ligger i linje med det förslag om regulatorisk testverksamhet som Komet lämnade i våras – länk
 • En utredare ska ta fram förslag om hur myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer kan dela data enklare, säkrare och mer systematiskt – länk
 • Det är svårt att skapa realistiska övningar för att lära sig hantera organiserade cyberangrepp då det råder brist på tillförlitlig data – länk

Artificiell intelligens och deep fakes

 • Uttalande från ukrainska presidenten, brittiska drottningen och en filmstjärna. Tre exempel som kan hjälpa dig skilja deep fakes från autentiska filmer – länk. Komet har tidigare beskrivit hur tekniken fungerar – länk
 • Finskt stödmaterial (på engelska) om hur du som arbetar med AI kan se till att tillämpningen inte är diskriminerande – länk

Hälsa och life science

 • Regeringen vill att det ska bli lättare att planera och genomföra klinisk forskning. Lagrådsremiss om ändringar i patientdatalagen avseende antalsberäkning bygger på Komets förslag från hösten 2020 – länk
 • Ny EU-förordning som syftar till att dels att ge ökad kontroll över egna hälsodata, dels att underlätta delning och tillgång till hälsodata – länk
 • Nytt avtal mellan Storbritannien och Sverige inom life science sätter policyutveckling, forskning och innovation i fokus – länk
 • Health Data Sweden blir en av Europas digitala innovationshubbar för bättre hälsa. KTH koordinerar – länk

Hållbar utveckling och klimat

 • Ett projekt inom amerikanska Stanford drar nytta av AI och satellitbilder för att förstå och driva på hållbar utveckling – länk
 • Betydelsen av ny teknik för att möta effekterna av klimatförändringar har diskuterats inom Entreprenörsskapsforum – länk

Energisystem 

 • Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd som bland annat ska arbeta med utveckling av det svenska elsystemet – länk
 • Analys av effekterna av teknik- och efterfrågebaserade åtgärder i Tysklands solcellspolitik – länk 
 • Ny antologi om framtidens energi från Vetenskap & Allmänhet – länk

Fordon och mobilitet

 • Storbritannien har utarbetat policy för ansvarsfull reglering av självkörande fordon – länk