Omvärldsbevakning v 8

Hälsodata i Tyskland och elektrifiering av transporter i denna veckas bevakning. Vi tar också upp policy, påhittade personer och att ny teknik kräver nya ord.

Artificiell intelligens, AI

 • Skulle du lita på dessa personer? Se exempel på påhittade ansikten, skapade av AI – länk. Komet förklarar tekniken bakom deep fakelänk
 • Storbritannien ska prova nya sätt att hantera snedvridning (bias) i algoritmer som används i artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården – länk
 • Det gäller att kunna använda ny teknik brett. Att vara först med tekniken är inte det viktigaste, säger Stanfordforskare som undersökt kampen mellan USA och Kina om ledarskap inom AI – länk

Digitalisering, blockkedjor och dataportal

 • Tydlig konfliktlinje mellan USA och Kina när det gäller teknologisk dominans, enligt Vinnovas analys av geopolitiska perspektiv på digitalisering – länk
 • Sverige ska delta i det europeiska programmet för ett digitalt Europa. Satsning på bland annat AI, cybersäkerhet och interoperabilitet – länk
 • Bolagsverket fortsätter sitt arbete med teknik baserad på blockkedjor. Det ska bli enklare för företagare att skapa trygga och säkra affärer – länk. Komet förklarar tekniken bakom blockkedjor – länk 
 • Sveriges dataportal gör det möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer – länk

Ny teknik behöver nya ord

 • Vad är Metaverse och XR? Professor Kanter vid Stockholms universitet förklarar de nya teknikorden – länk

Transporter

 • Mycket samarbete mellan forskare, myndigheter och industri kring vätgas ombord på fartyg – länk
 • Det är inte i första hand är tekniken som är ett hinder för elektrifiering av transporter, visar ny analys från VTI länk

Hälsa och hälsodata

 • Möjligheter och förutsättningar för användning av syntetiska data inom intensivvården beskrivs i ny rapport från AI Sweden – länk
 • E-hälsomyndigheten föreslår flera olika åtgärder inom hälsodataområdet. Vissa förslag kräver lagändringar, till exempel så att det på sikt ska bli obligatoriskt för vårdgivare att tillgängliggöra vissa vårddata för andra aktörer i vård och omsorg – länk. Kort beskrivning i Läkartidningen – länk
 • Digitala vårdbesök har gjort vården mer tillgänglig och ersätter delvis fysiska vårdbesök. Men de används ojämnt mellan olika grupper i befolkningen, enligt ny rapport från Vård- och omsorgsanalys – länk
 • Örebro startar pilotprojekt om informationssystem för hur genetiska skillnader mellan individer påverkar hur läkemedel omsätts i kroppen – länk
 • Tyskland har skapat ett konsortium med målet att tillgängliggöra hälsodata för klinisk forskning och utbildning. Hittills har man tagit fram tre användningsfall inom onkologi, kardiologi och infektionsmedicin – länk

Energi och kraft

 • Det är hög tid att anta ett nytt regelverk som säkerställer att endast de miljövänligaste, bäst presterande och säkraste batterierna kommer in på EU-marknaden, säger ansvarig EU-kommissionär vid lanseringen av European Battery Academylänk
 • Fusionsreaktor gav 10 miljoner gånger mer energi, jämfört med kraft genererad av fossila bränslen. Lyckat experiment vid Chalmers – länk

Policy och innovation

 • Europeiska innovationsrådets arbetsprogram för 2022 ska stimulera nya marknader t ex inom kvantdatorteknik, batterier och genterapi.  Finansieringen är nästan två miljarder euro – länk
 • Webbinarium om policy, innovation och regulatoriska utvecklingsmiljöer anordnas av policygrupp inom EU-kommissionen 16 mars – länk