Frukostseminarium 5 december

Temat för seminariet är personliga drivkrafter för teknik- och samhällsutveckling. Panel där bland andra ärkebiskopen medverkar.