Komet har tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Det är ett handfast stöd som ger hjälp till självhjälp. Verktyget är webbaserat och används för att gå igenom etik och hållbarhet i den egna verksamheten.

Verktyget är till för alla som arbetar med teknik – oavsett om det gäller AI, life science, digitalisering, verkstadsindustri eller något annat teknikområde.

Vem påverkas och hur?

En viktig del i verktyget är att gå igenom vilka som påverkas av teknikutvecklingen. Andra delar handlar om att titta närmare på den grund teknikutvecklingen vilar på och hur den genomförs. Verktyget innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Tidigt upptäcka risken för negativa konsekvenser,
både nu och i framtiden.

Är er teknikutveckling ansvarsfull?

Ansvarsfull teknikutveckling är att tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid utveckling, användning och spridning av ny teknik och att bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Verktyget är ett stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull. Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.

Exempel på användningsområden:
  • Innovations- och utvecklingsarbete
  • Verksamhetsutveckling
  • Kvalitetssäkring
  • Hållbarhetsarbete
  • Internt arbete med etik och värdegrund
  • Höja beställarkompetensen, t ex inför teknikupphandling

Uppmärksamma – Reflektera – Agera

Verktyget är öppet för alla att använda och ger ett konkret stöd i att ta ansvar. Verktyget leder bland annat fram till en konkret åtgärdslista och kan komma till användning flera gånger under arbetet med teknikutveckling.

www.ansvarfullteknik.se

  • Verktyget ligger på en separat webbsida – www.ansvarsfullteknik.se
  • Metodbeskrivning och referenser finns i en bakgrundsrapport – länk
  • Intervju med de som utvecklat verktyget – länk
  • Krönika från lanseringen av verktyget i maj 2021 – länk