Industrin är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och skapar jobb som har stor betydelse för Sverige och för den gemensamma välfärden.

Omkring en miljon svenskar arbetar i industrin och i den industrinära tjänstesektorn. Industrin och den industrinära tjänstesektorn står tillsammans för en femtedel av Sveriges BNP och nära fyra femtedelar av det samlade exportvärdet.

Dagens accelererande teknikutveckling brukar kallas för den fjärde industriella revolutionen. Den möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att möta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, robotik och additiv tillverkning (3D-printing) skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning för att säkra svensk konkurrenskraft. Dessutom är nya hållbara material och avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln till en effektiv, och giftfri produktion.

Komets arbete med uppkopplad industri och regeringens strategiska samverkansprogram

Den 25 juli 2019 inrättade regeringen fyra strategiska samverkansprogram för perioden 2019-2022. Samverkansprogrammen ska stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft och samtidigt möta de stora samhällsutmaningarna.

Komets arbete inom uppkopplad industri tar hand om prioriteringar och resultat från regeringens samverkansprogram för näringslivets digitala strukturomvandling.