Precisionsmedicin

Rätt behandling till rätt patient i rätt dos vid rätt tid

Precisionsmedicin kan vara att snabbt och med hög precision se till att stora grupper av patienter får rätt diagnos tidigt i sjukdomsförloppet. Det kan också vara att använda olika tekniker för att undersöka samverkan mellan tiotusentals gener och ett stort antal miljöfaktorer för att hitta kombinationer som kan användas för individanpassad medicinering av en sjukdom – istället för att alla patienter får samma läkemedel. Precisionsmedicin kan användas för att koppla ihop alla de data som finns kring en patient för att visualisera dennes tillstånd och kunna skapa en individualiserad behandlingsplan.

Detta är några enstaka exempel på möjligheter att diagnosticera patienter och skräddarsy behandlingen för var och en av dem. Utvecklingen inom området sker ofta i samverkan mellan hälso- och sjukvården, forskningen och näringslivet (ett område som ofta benämns life science, eller livsvetenskap).

KOMET arbetar i samverkan med regeringens kontor för life science och bygger vidare på de underlag som arbetats fram inom ramen för regeringens samverkansprogram inom detta område.

Relaterade länkar

 

  • Teknik för att dela kunskap och skydda integriteten i hälsodata.
  • Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning
  • En nationell strategi för life science
    • Regeringen, december 2019 Länk
  • Strategiska samverkansprogram, se särskilt Hälsa och life science
    • Regeringen, februari 2020 Länk
  • Precision medicine: The Swedish Industry Guide 2018