Tillgång till säkra, tillgängliga, effektiva och miljövänliga transporter är avgörande för Sveriges fortsatta ekonomiska utveckling och välstånd.

Utveckling och användningen av ny teknik inom transportsektorn är angelägen utifrån klimatutmaningen samt trängsel och luftproblematik i svåra städer. Samhället behöver tillgång till transporter och mobila tjänster för att förflytta varor eller människor.

Den tekniska utvecklingen måste ske parallellt med policyutvecklingen. Det innebär att till exempel regelverk, riktlinjer och standarder behöver utvecklas för att möjliggöra implementering av nya produkter och tjänster i samhället samtidigt som de styr mot önskad samhällsnytta.

Utvecklingen drivs mot ett ökat fokus på mobilitetstjänster som är digitala, automatiserade och elektrifierade.

Kommitténs arbete inom transportområdet knyter an till regeringens strategiska samverkansprogram för nästa generations resor och transporte.

Den 1 juni 2016 inrättade regeringen fem strategiska samverkansprogram som syftar till att förstärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Dessa samverkansprogram ska byggas vidare under nuvarande mandatperiod, vilket framgår av den sakpolitiska överenskommelse som träffats mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.