Vaccinplattformar

Vaccinplattformar används för att framställa nya vaccin, eller för att ta fram modifierade varianter av befintliga vaccin. Det behövs såväl tydlighet som ökad förståelse kring vaccinplattformsteknik.