På denna sida hittar du Komets publikationer.

Komet beskriver är en rapport som beskriver kunskapsläget i en viss fråga eller redogör för resultat av utredningsarbetet.

Komet informerar är ett informationsblad som sammanfattar en rapport eller ger en överblick kring en viss fråga.

Komet kommenterar är en sammanfattning av en internationell rapport med kommentarer av Komets sekretariat.

Kommitténs genomförandeplan

Genomförandeplan för kommitténs arbete som redovisades till regeringen den 15 januari 2019.
KOMET informerar |