På denna sida hittar du Komets publikationer. En publikationslista finns här.

Komet beskriver är en rapport som beskriver kunskapsläget i en viss fråga eller redogör för resultat av utredningsarbetet.

Komet informerar är ett informationsblad som sammanfattar en rapport eller ger en överblick kring en viss fråga.

Komet kommenterar är en sammanfattning av en internationell rapport med kommentarer av Komets sekretariat.

Komets samverkansmodell

Komet informerar. Kort beskrivning av Komets samverkansmodell.
KOMET informerar |

Komet kommenterar 2019:02

Komet kommenterar rapporten: Regulation for the Fourth Industrial Revolution, Storbritannien.
KOMET kommenterar |