På denna sida hittar du Komets publikationer. En publikationslista finns här.

Komet beskriver är en rapport som beskriver kunskapsläget i en viss fråga eller redogör för resultat av utredningsarbetet.

Komet informerar är ett informationsblad som sammanfattar en rapport eller ger en överblick kring en viss fråga.

Komet kommenterar är en sammanfattning av en internationell rapport med kommentarer av Komets sekretariat.

Försök för teknologisk innovation

Sammanfattning av rapporten Försök för teknologisk innovation. Med försöksverksamheter internationellt, svenska behov och initiativ för att främja försök.
KOMET informerar |

Försök för teknologisk innovation

Komet beskriver (50 sidor) internationella försöksverksamheter, svenska behov samt initiativ för att främja försöksverksamhet i Sverige.
KOMET beskriver |

Komet årsrapport 2019

Årsrapporten beskriver Komets arbete under 2019 samt inriktning för det fortsatta arbetet.
KOMET årsrapport |

Komet kommenterar 2019:08

Ledarskap vid system-förändringar. Sammanfattning av en amerikansk rapport med kommentarer från svensk synvinkel.
KOMET kommenterar |

Komet kommenterar 2019:6

Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssätt. Sammanfattning av en brittisk rapport med kommentarer från ett svenskt perspektiv.
KOMET kommenterar |