Komet beskriver

Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning. 2019:7

Försök för teknologisk innovation. 2019:09

Syn på teknikutveckling i offentlig sektor. 2019:3

Komet informerar

Skydd för visselblåsare. 2020:02

Sammanfattning – Samtycke inom vård och inom medicinsk forskning. 2020:01

Sammanfattning –  Försök för teknologisk innovation. 2019:11

Därför måste Sverige hantera den accelererande teknikutvecklingen. 2019:05

Sammanfattning – Syn på teknikutveckling i offentlig sektor. 2019:04

Komets samverkansmodell. 2019:01

Komet kommenterar

Teknik för att dela kunskap och skydda integriteten i hälsodata. 2020:08

Platsdata och integritet vid pandemier. 2020:07

OECD:s deklaration om innovation i offentlig sektor. 2020:06

Globalt landskap av riktlinjer för AI och etik. 2020:04

EU-projekt om riktlinjer för ansvarsfull forskning och innovation. 2020:03 

Ledarskap vid systemförändringar. 2019:08

Förebyggande reglering – ett annorlunda arbetssätt. 2019:06

Regulation for the Fourth Industrial Revolution, Storbritannien. 2019:02

Övriga publikationer

Komets årsrapport 2019. Länk

Komets mål och leveranskategorier. Länk