Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling – bakgrundsrapport

Komet har tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Metodbeskrivning  och referenser återges i rapporten.

Lansering av verktyget är planerad till april, 2021.

Komet vill bidra med stöd i form av hjälp till självhjälp. Därför har Komet tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Rapporten ger en överblick av regelverk och olika typer av stöd. Rapporten ger också en metodbeskrivning  och referenser till grund för verktyget.

Enligt Komets definition innebär ansvarsfull teknikutveckling att ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling samt ett tryggt och säkert samhälle. Teknikutvecklingens möjligheter måste samtidigt tas tillvara genom att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft.

Verktyget innehåller tre steg. Det första (uppmärksamma) ger en överblick. Det andra steget (reflektera) innehåller utbildning och reflektion. Det tredje (agera) tydliggör åtgärder som behövs.

Verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling

Komet beskriver 2020:10 (15 sidor). Länk till rapporten