Vaccinplattformar

Kort om vaccinplattformar – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället.

En vaccinplattform är en kombination av teknisk och biologisk produktionsmiljö som används för att framställa nya vaccin, eller för att ta fram modifierade varianter av befintliga vaccin. Många läkemedelsföretag rör sig mot att arbeta med mer flexibla produktionsplattformar i framtiden.

Den främsta fördelen är att snabbare kunna utveckla vaccin som skydd mot sjukdomar, till exempel vid en pandemi. Det är ett bekymmer att kriterier för vad som utgör en vaccinplattform är oklara. Det behövs såväl tydlighet som ökad förståelse kring vaccinplattformsteknik.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Vaccinplattformar – korta faktablad om aktuell teknik. Komet kommenterar 2021:03.