Utmaningar i policyarbete

Policyarbete är centralt för att bemöta samhällsförändringar. Samtidigt finns utmaningar. Modeller, verktyg och riktlinjer behövs som stöd.

I rapporten beskrivs särskilt det författarna kallar transformativ innovationspolicy. Författarna har sammanställt utmaningar under policyarbetets olika steg.

En slutsats är att beslutsfattare behöver konkreta modeller, verktyg och riktlinjer som stöd för att hantera utmaningar i policyprocessen. Sådant stöd behövs även för att omsätta forskningens resultat till handfast politik.

Komet sammanfattar en systematisk litteraturöversikt. Komet ger även perspektiv på de frågeställningar som tas upp i rapporten.

Läs mer: