Upplägg och utvärdering av regulatoriska försök

Försök handlar om att tillägna sig ny kunskap med ett öppet sinne. För att få ut mesta möjliga krävs såväl förberedelse som efterarbete. Här ges praktisk handledning och konkreta råd inför försök som till exempel rör regelverk.

De fyra stegen i ett regulatoriskt försök beskrivs i rapporten. Den ger också råd om de viktigaste momenten som behöver göras i varje steg. Först formuleras mål och upplägg av försöket. Därefter följer förberedelser, till exempel för att säkerställa politiskt stöd och tillräcklig budget samt för att klargöra juridiska frågor. Att genomföra försöket är steg tre, och i det fjärde och sista steget görs en utvärdering.

Genom att göra regulatoriska försök i verkliga miljöer blir det möjligt att förstå vad som kommer att hända och att förutsäga konsekvenser, innan en ändring genomförs i full skala.

Komet sammanfattar den tyska rapporten “How to design and evaluate a Regulatory Experiment? A Guide for Public Administrations” och ger ett svenskt perspektiv på frågeställningen. 

Läs mer: