Tio framväxande teknikområden 2020

Tio-i-topp-listan över 2020 års nya teknologier lyfter fram den teknik som kommer ha störst inverkan på samhällsutveckling och ekonomi de kommande åren.

Komet avslutar årets kommentarer med en lista över tekniker som bedöms ha störst potential att stimulera samhällsutveckling och ekonomi. Listan har tagits fram av en expertgrupp från World Economic Forum och Scientific American.

Potentialen ligger i att lösa problem på ett nytt och bättre sätt. Enligt expertgruppen kommer de tio teknikerna ha stor inverkan på samhället inom tre till fem år.

Komet gör en kort beskrivning av var och en av de tio listade teknikerna.

Sammanfattning av en rapport från World Economic Forum.

Läs mer:
Tio framväxande teknikområden 2020. Komet kommenterar 2020:32