Teknik & regler – sammanfattning

”Ny teknik är att bryta mot det som är rådande. Det innebär att bryta mot normer och föreställningar, det blir alltid friktion.”

Komet har analyserat regelarbete i en tid när teknikutvecklingen går allt snabbare, för att stimulera tankar och idéer om mer dynamisk och hållbar regelutveckling. Citatet ovan är hämtat från en intervjustudie, där Komet intervjuat trettio personer inom näringsliv, organisationer, riksdag och inom Regeringskansliet.

Publikationen är en sammanfattning av en längre rapport som ger en internationell utblick, beskriver en fördjupad problembild och som redovisar ett omfattande kunskapsunderlag.

Teknik och regler – problem och kunskap. Sammanfattning

Komet informerar 2021:10 (7 sidor). Länk till sammanfattningen

(rapporten i sin helhet finns här)