Syntetisk biologi – korta faktablad om aktuell teknik

Kort om syntetisk biologi – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Syntetisk biologi är ett forsknings- och utvecklingsområde där man på kemisk väg bygger ihop komplexa biologiska system med funktioner som inte existerar i naturen. Tekniken ger en möjlighet att konstruera helt nya levande organismer och att modifiera redan befintliga varelser, växter eller annat biologiskt material så att de får nya eller förbättrade egenskaper.

Exempel på användningsområden finns inom livsmedel,  energi och medicin.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om syntetisk biologi. Komet kommenterar 2020:15