Sammanfattning – Försök för teknologisk innovation

Sammanfattning med internationella utblickar kring försöksverksamheter, behov och initiativ för att främja försök i Sverige.

  

Komet informerar 2019:11 (2 sidor)

Länk till sammanfattningen