Sammanfattning av Komets årsrapport 2021

I detta informationsblad beskriver Komet det gångna året. Komet har bland annat lämnat in flera policyutvecklande förslag till regeringen och därtill publicerat en stor mängd kunskapshöjande material.

Läs sammanfattningen av årsrapporten (länk)