Riksdagsledamöters syn på teknikutveckling (sammanfattning)

Teknikutvecklingen påverkar såväl enskilda personers liv som i samhället i stort. Hur ser riksdagens ledamöter på teknikutvecklingens möjligheter och risker?

För att förstå hur de folkvalda ledamöterna i Sveriges riksdag ser på teknik-utveckling i relation till förändringar i samhället, etiska utmaningar och mål-konflikter samt utmaningar i regelverk har Komet genomfört en enkät-undersökning. Vi frågade även var i landet nya regelverk med koppling till ny teknik bör testas.

Riksdagsledamöters syn på teknikutveckling

Komet informerar 2020:13. Länk till sammanfattningsblad