Regulatoriska försök i Lettland

Nya riktlinjer ska inspirera till försök i Lettland, där ambitionen är att i framtiden tillämpa försök inom den offentliga förvaltningens kärnverksamhet.

Fem förutsättningar ska finnas på plats för försök inom offentlig sektor, enligt rapportförfattarna. Försöket ska ha ett tydligt mål, lärandet ska vara systematiskt och det krävs mätbarhet, skalbarhet samt en begränsad tidsram.

Att arbeta med försök inom offentlig sektor är inget nytt i Lettland, som hittills mest använt försök för att förbättra befintliga metoder. Men i framtiden vill man bredda även till den offentliga förvaltningens kärnverksamhet.

Komet sammanfattar en rapport som utarbetats av Lettlands innovationslabb, en finsk tankesmedja och OECD:s forum för innovation inom offentlig sektor. Komet ger även ett svenskt perspektiv på de frågeställningar som tas upp i den lettiska rapporten.

Läs mer: