Publikationer de tre första åren

Komet har utarbetat nästan sjuttio kunskapsunderlag inom en rad olika områden. Här får du en överblick av alla publikationer sedan vi bildades 2019.

Här finns Komets modeller och beskrivning av ny teknik i ett brett perspektiv.  Dessutom om ansvarsfull teknikutveckling, regelverk och innovation, samverkande förvaltning och insatser för att möjliggöra försök.

Det finns också en redovisning av publikationer inom de tre fokusområdena digital strukturomvandling, hälsa och klimatomställning. Sist återges Komets engelska publikationer samt årsrapporter.

Läs publikationen: