Policyinitiativ i elva länder (sammanfattning)

Diskussioner om behovet av nya former för regelgivning förs i många länder

Komet har sammanställt information exempel på hur ett antal länder förändrar arbetssätten för att ta fram regler i syfte att hålla mer jämna steg med teknikutvecklingen. Att undanröja obefogade regelhinder eller att med regler skapa incitament kan vara nödvändigt för att stödja eller påskynda utvecklingen inom flera olika tekniknära områden.

Detta är en separat sammanfattning av en längre rapport som ger en internationell utblick. Följande länder ingår: Australien, Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA.