Pandemin påverkar européers syn på teknikutveckling

Inställningen till teknikutveckling bland europeiska medborgare har påverkats av pandemin som sveper över världen 2020. Detta enligt en studie där forskarna ställt frågor till tre tusen personer.

Att teknikutveckling medför stora förändringar är något som lyfts fram både i den nya rapporten och i en tidigare undersökning av Komet. Till exempel visar rapporten att var tredje person tror att tillblivelsen av stora teknikföretag påverkas av regelverk, medan en tidigare undersökning av Komet visade att en av fyra inom svensk offentlig sektor ser utmaningar i de regelverk som man ansvarar för.

Den nya rapporten analyserar bland annat hur olika generationer ser på automatisering i förhållande till  arbete, synen på att dela hälsodata och om det finns kulturella skillnader i synen på framtidens teknikutveckling.

Sammanfattning av en rapport från ett spanskt universitet med kommentarer från svenskt perspektiv.

Läs mer: Komet kommenterar 2020:11