Maskininlärning – faktablad

Kort om maskininlärning – faktablad om ny teknik för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

Vid maskininlärning används kända data för att träna upp artificiell intelligens – som sedan kan ställas inför ett nytt och okänt problem till exempel inom navigation eller bildbehandling. En viktig omständighet av etisk betydelse är urval av data för träning av de algorit­­m­er som används vid maskininlärning.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om maskininlärning.  Komet kommenterar 2020:26.