Kvantdatorer – korta faktablad om aktuell teknik

Kort om kvantdatorer – för beslutsfattare och andra som är nyfikna på hur aktuell teknik påverkar samhället

En kvantdator kan lösa komplexa problem mycket snabbare än en vanlig dator. En beräkning som skulle ta flera år kan istället göras på några sekunder. Området är ännu tidigt i sin utveckling, men det finns förhoppningar om att kvant­datorer i framtiden kan användas för att lösa problem inom till exempel kryptografi, kemi, medicin och materialvetenskap.

Komet Kommenterar gör en svensk uppföljning av en serie faktablad från Belfer Center vid Harvard University. Syftet är att ge överblick och förståelse av ny teknik.

Sammanfattning av ett amerikanskt faktablad, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Kort om kvantdatorer.  Komet kommenterar 2020:17