Korrekt datadelning via digital mellanhand

En viktig uppgift för beslutsfattare är att framtidssäkra förvaltning och regelverk för datadelning, enligt World Economic Forum. En digital mellanhand kan hjälpa till att hantera data på ett korrekt sätt.

Rapporten tar särskilt upp vad beslutsfattare ska tänka på för att göra det möjligt att utveckla och använda digitala mellanhänder. Den ger också exempel på vad en digital mellanhand skulle kunna göra, och på olika modeller för att dela data.

Att synliggöra och diskutera såväl policy som etik i frågor som rör datadelning är grundläggande för en trygg och ansvarsfull teknikutveckling, menar Komet.

Komet sammanfattar en rapport som utarbetats av stiftelsen World Economic Forum (WEF). Komet ger även ett svenskt perspektiv på de frågeställningar som tas upp i rapporten.

Läs mer: