Komets årsrapport 2020

Årsrapporten beskriver vad Komet genomfört under år 2020 och inriktningen för kommitténs fortsatta arbete.

Under 2020 har Komet tillämpat ett arbetssätt som till stor del bygger på att lyssna på de som upplever regelhinder vid arbete med ny teknik och vid användning av befintlig teknik på nya sätt. Komet har också utvecklat nya arbetsformer för att ta tillvara erfarenheter i olika målgrupper. Att förstå, försöka och förändra börjar med att lyssna på dem som har egen erfarenhet av pågående utveckling och möjliga lösningar.

Komet har under året lämnat flera policyutvecklande förslag till regeringen och utarbetat en stor mängd kunskapshöjande material.

– Vi behöver alla vara prestigelösa, nyfikna och hjälpas åt, säger Komets ordförande Jon Simonsson. Vi måste också våga pröva nya saker och tänka på nya sätt, såväl inom Sverige som tillsammans med andra länder.

Årsrapporten beskriver hur Komet bidrar till allas vår stora uppgift att  lösa samhällets och planetens utmaningar.

Länk till Komets årsrapport 2020

Komet annual report 2020 – English summary