Innovationsvänlig reglering – Finland

Flera länder utvecklar innovationsvänliga arbetssätt kring lag­stiftning och andra typer av regelverk. Regelverken (och hur de tillämpas och utvecklas) har blivit en allt viktigare del i att hantera sam­hälls­utmaningar och främja innovation, konkurrens­kraft och hållbar utveckling.

Komet ger en sammanfattning av författarnas rekommendationer till politiska åtgärder – och hur man kan arbeta med innovationsvänlig reglering. Vad behöver göras, och hur kan det rent praktiskt gå till?

Sammanfattning av rapport från den finska regeringens analys- och forsknings­­verksamhet, med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: Komet kommenterar 2020:18