Innovationsfrämjande arbetssätt för styrning och regelutveckling – Japan

Regelverk som fungerar både i den digitala och verkliga världen

Flera länder utvecklar innovationsvänliga arbetssätt kring lagstiftning och andra typer av regelverk. I en rapport framtagen i Japan beskrivs både utmaningar och förslag för att utveckla sådana arbetssätt och där en utgångspunkt är att regelverken ska fungera både i den digitala och den verkliga världen.

Författarna menar att det japanska samhället står inför dramatiska förändringar när allt fler funktioner i samhället får tillgång till och använder stora mängder data med hjälp av ny teknik.  De ger förslag till nya sätt att styra samhället, som utgår från en vision med människan i centrum.

Sammanfattning av en japansk rapport med kommentarer från svenskt perspektiv. 

Läs mer: länk till Komet kommenterar 2020:20