Hur krisen till följd av pandemin kan öppna för framtida möjligheter

Policy är viktigt när krisen öppnar för utveckling

Hur samhället kan komma vidare efter pandemin – det är temat för årets granskning av behov och möjligheter inom vetenskap, teknik och innovation från OECD. Kris kan ge utveckling menar OECD, som lyfter fram att regeringar bör förnya sitt sätt att arbeta med policy.

Komet sammanfattar OECD Science, Technology, and Innovation Outlook 2021 och ger ett svenskt perspektiv.

Läs mer: