Globalt landskap av riktlinjer för AI och etik

Det saknas samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som etisk, visar en systematisk kartläggning.

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går fort, vilket lyfter fram vikten av att beakta etik. Enligt en systematisk kartläggning av nästan hundra internationella riktlinjer för etik inom AI saknas samsyn i vad som krävs för att AI ska betraktas som etisk. Kartläggningen, som här kommenteras, ger en överblick och gör det lätt att hitta riktlinjer för vidare läsning.

Riktlinjer kan vara ett stöd för att adressera teknikutvecklingens utmaningar.  Komet ger kommentarer ur ett svenskt perspektiv på två internationella underlag inriktade på etiska riktlinjer inom teknikområdet.

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation.  Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt